FAALİYET ALANLARI

 

FAALİYET ALANLARI

FLK Maden Proses firması, ithalat, ihracat, taahhüt, ticaret gibi geleneksel faaliyet alanlarının yanı sıra gerek kendi sahalarında ve gerekse de başka şahıs ve firmalara ait sahalarda ekonomik değeri olabilecek maden sahalarında ön jeoloji etütler, detay jeoloji/jeokimya etütleri, jeofizik etütleri, sondaj, cevher potansiyel alanlarının belirlenmesi, rezerv hesapları, madencilik üretim metotlarının belirlenmesi ve projelendirilmesi, kendine ait Arge merkezide kurduğu pilot tesiste her türlü madenlerin/hammaddelerin zenginleştirme prosesleri ve rafine ürün proseslerin belirlenmesi, proses diyagramların çıkartılması, projelendirilmesi ve bu alanda yapılacak projelerin fizibilite raporlarının hazırlanması gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.